Polityka prywatności

Polityka plików cookies serwisu www.nikpol.pl

1.    Informacje ogólne 
Niniejsza polityka plików cookies określa zasady umieszczania, gromadzenia i przechowywania plików cookies użytkowników serwisu www.nikpol.pl 
Serwis nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych innych informacji z wyjątkiem opisanych w niniejszym regulaminie plików cookies.
 

2.    Definicje

•  Serwis – serwis dostępny pod adresem internetowym www.nikpol.pl;
•  Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe, pozwalające na późniejsze rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej zawierającej już te dane informatyczne;
•  Użytkownik - osoby fizyczne odwiedzające stronę serwisu.
 

3.    Podmioty umieszczające pliki cookies w serwisie

Podmiotem umieszczającym pliki cookies w urządzeniach końcowych użytkownika jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, KRS: 0000163686 NIP: 6252141938, REGON: 276922613.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów NIK-POL Sp. z o.o., takich jak Google lub Facebook, w tym w szczególności użytkowników, podlegają ich własnej polityce plików cookies.
 

4.    Cele tworzenia plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
•    dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika;
•    przygotowywania statystyk pomagających w rozpoznaniu preferencji i zachowania użytkowników (przeprowadzanie statystyk odbywa się w sposób anonimowy i służy jedynie dostosowywaniu zawartości i wyglądu serwisu do zaobserwowanych preferencji oraz oceny popularności serwisu);
•    możliwości logowania – o ile istnieje taka możliwość - przez użytkowników do serwisu;
•  utrzymania zalogowania użytkownika w serwisie niezależnie od kolejno wykonywanych czynności w Serwisie na innych odsłonach serwisu,
•    ułatwienia wypełniania formularza kontaktowego dostępnego w serwisie.
W żadnym wypadku pliki cookies zapisywane przez NIK-POL Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym użytkownika nie mają na celu identyfikacji użytkownika, ani ustalenia jego tożsamości.
 

5.    Zarządzanie plikami cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
W każdym czasie użytkownik może jednak dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, które ograniczy, bądź zablokuje możliwość przechowywania plików cookies. Zastrzega się jednak, iż ograniczenie przechowywania plików cookies może ograniczyć, lub nawet całkowicie uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z serwisu lub jego poszczególnych części.
 

Polityka prywatności strony internetowej www.nikpol.pl


1.    Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z wysyłanymi przez nich formularzami kontaktowymi dostępnymi na stronie internetowej. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu kontaktu z Użytkownikiem. Jednak w przypadku niepodania stosownych danych oraz niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, wysłanie formularza kontaktowego okaże się niemożliwe.

2. Definicje:

•    administrator danych– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Rudzie Śląskiej, KRS: 0000163686 NIP: 6252141938, REGON: 27692261;
•    serwis – strona internetowa należąca do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego NIK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępna pod adresem: www.nikpol.pl;
•    użytkownik – osoby fizyczne, chcące skorzystać z formularza kontaktowego.
•    formularz kontaktowy – panel dostępny w serwisie służący do nawiązania kontaktu użytkownika z administratorem danych;
•    zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
•    ustawa o ochronie danych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
•    ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
•    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
•    pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe, pozwalające na późniejsze rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej zawierającej już te dane informatyczne;

 3. Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, KRS: 0000163686 NIP: 6252141938, REGON: 276922613

4. Ochrona danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takim przypadku kontaktowanie się Użytkownika z Administratorem danych może okazać się niemożliwe.

6. Pozyskiwanie danych osobowych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b)    poprzez gromadzenie plików cookies zgodnie z regulaminem plików cookies ustanowionym w odrębnym dokumencie.
Serwis pozyskiwanie danych osobowych przeprowadza zgodnie z następującymi zasadami:
•    serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika;
•    dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza;
•    dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim;
•    do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

7. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności Serwisu, które mogą się okazać niezbędne ze względu na rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych czy rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności proszę kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@nikpol.pl