Polski English Deutsch Русский Français Český
Nik-Pol/ Home/ Ochrana dat

Ochrana dat

vyhledej

Autorská práva

Všechny, texty, fotografie, grafické a audiovizuální materiály a jiné informace, jako obsah – jsou předmětem ochrany autorského práva. Výhradní právo k využití výše uvedeného obsahu má pouze Nik-Pol Sp. z o.o. Reprodukce a/nebo kopírování celého nebo části obsahu je možné pouze s písemným souhlasem Nik-Pol Sp. z o.o. Obzvlášte se zakazuje kopírování snímků výrobků z webovské stránky.

Ochranné známky

Název Nik-Pol a logo Nik-Pol jsou chraněným majetkem Nik-Pol Sp. z o.o. ze sídlem v Bobrownikach. Užití firemní ochranné známky a logo Nik-Pol, pro jakékoliv propagující, marketingové, reklamní činnosti  a akce, je možné pouze s písemným souhlasem majitele. Kromě toho je Nik-Pol Sp. z o.o. majitelem i jiných značek (označení a obchodních názvů). Užití kteréhokoliv je možné pouze s písemným souhlasem.

Osobní údaje

Osobní údaje to jsou údaje, které identifikují osobu jako např. Příjmení, e-mailová adresa nebo adresa.. Nik-Pol Sp. z o.o. vědomě nesbírá osobni údaje, vyjímkou jsou situace, kdy dotyčné osoby, nám své osobní údaje poskytnou za konkretním účelem.

Se souborem shromážděných osobních údajů se zachází jako s databázi s vysokým stupněm ochrany, Jsou umístěny na serveru, který je chráněný před přístupem zvenčí (počítačový), i před fyzickým zneužitím.  Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, (neprodáva je ani nepředáva). Uživatel má kdykoli možnost požádat poskytovatele o informace spojené se zpracováním jeho osobních údajů. Uživatel má kdykoli právo požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných správcem a požadovat jejich výmaz z databáze.

Cookie

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.   Navštívíte-linaše internetové stránky uložíme Vaše údaje v podobě internetového serveru, prowiderů a stránek, ze kterých nás navštívíte, zapíšeme rovněž datum a hodinu návštěvy. Tyto údaje vyhodnocujeme pouze pro statistické účely, vedeme statistiky návštěv, což znamená, že je používáme výhradně pro vnitřní účely. Podrobné informace o postupech získání těchto údajů popisují pravidla Google.

Server zapisuje soubory cookie rovněž na počitačovém disku uživatele, který navšivil servis www.nikpol.pl. cookies nejsou nebezpečné, nezničí Vám PC, nemají vliv na jeho práci a neidentifikují jednotlivé uživatele počítače. Každá prohlížečka má možnost vypnutí cookie, o čem informujeme.